Het Koraalrif

Sponzen  Neteldieren  Ringwormen  Zeespinnen  Kreeftachtige  Weekdieren  Mosdiertjes  Hoefijzerwormen  Stekelhuidig    Manteldieren  Vissen  Zoogdieren

--------------------PLAATS JE CURSOR HIER--------------------


   

Wat is een koraalrif?

Samen met het tropische regenwoud zijn koraalriffen de rijkste biotopen die op deze wereld te vinden zijn. Daarom zijn de riffen dan ook bij duikers van over heel de wereld zeer populair om een keer te gaan duiken. Maar deze koraalriffen zijn tevens ook zeer kwetsbaar wat het voortbestaan van deze riffen en de levensgemeenschappen die van deze riffen afhankelijk zijn onzeker maakt. Maar wat is een koraalrif nu eigenlijk? Koraalriffen zijn zeer complexe levensgemeenschappen die voor het merendeel in tropische en subtropische zeeŽn en oceanen  te vinden zijn en die de grootste levende formaties ter wereld vormen die zelfs vanuit de ruimte te zien zijn. Deze formaties zijn grotendeels eigenlijk het skelet van ontelbare organisme die wel wat weg hebben van miniatuur zeeanemoontjes die we koraalpoliepen noemen.  Deze koraalpoliepen zijn samen met enkele andere organisme dus de eigenlijke bouwers van het rif. Over de organisme die mede verantwoordelijk zijn voor de bouw van het rif wordt later meer uitleg gegeven maar zoals de naam koraalrif al zegt zijn de koralen de echte bouwers van het rif. Toch zijn niet alle koraalsoorten in staat om een bijdrage te leveren aan de bouw van het rif. Het grootste deel van de bouw wordt voor rekening genomen door, tot de bloemdieren behorende, steenkoralen die zoals hun naam al zegt een hard steenachtig skelet vormen. De Orde van de steenkoralen wordt tot de Onderklasse van de zesstralige koralen (Hexacorallia) gerekend waar de schijfanemonen, korstanemonen en de meer bekende zeeanemonen ook toe behoren. Bij de soorten uit deze Onderklasse bestaat de tentakelkrans rond de mond altijd uit zes(=Hexa) of een meervoud van zes tentakels. Anders is dit bij de achtstralige koralen (Octocorallia) waartoe de zeeveren, gorgonen, orgelpijpkoralen, blauwe koralen en de meer bekendere zachte koralen behoren, bij deze koraalpoliepen wordt de mond altijd omringt met acht(=Octo) tentakels. Doordat er haarachtige uitsteeksels op de tentakels staan hebben deze vaak een grote gelijkenis met veren wat het vrij gemakkelijk maakt om Octocorallia poliepen  van Hexacorallia poliepen te onderscheiden, ook al zijn ze dikwijls zeer klein. Maar meestal is het niet nodig om naar de poliepen te kijken om te zien of het een Hexa of Octo koraal betreft. De vorm en het materiaal waaruit een kolonie is opgebouwd zeggen meestal al genoeg.

 

Steenkoralen

Nu hebben we hierboven al gelezen dat de steenkoralen het meest bijdragen aan de bouw van het rif, en wanneer je naar het formaat van de meeste poliepen kijkt is dit een buitengewone prestatie. De meeste steenkoraal soorten hebben namelijk poliepen die niet groter zijn dan 0.5 cm., en de soorten met grotere poliepen behoren meestal niet tot de bouwers van het rif. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat alle soorten met kleine poliepen per definitie tot de rifbouwers behoren, want een koraal dat echt aan het rif meebouwt moet aan enkele eisen voldoen. Grofweg zou je kunnen zeggen dat alle massieve en korstvormende koraalkolonies aan de bouw van het rif meewerken. Dus eigenlijk maakt de vorm van het skelet dat door de poliepen wordt geproduceerd uit of de kolonie wel of niet zijn steentje bijdraagt aan het rif. En om het nog wat ingewikkelder te maken kunnen koralen van dezelfde soort toch zeer verschillende skeletten bouwen. Allerlei omstandigheden hebben invloed op de vorm van koraal zoals de stroming, de branding en de hoeveelheid zonlicht die het koraal bereikt, maar ook de andere organisme die zich rondom  de kolonie bevinden zijn van grote invloed. Om duidelijk te maken hoe deze omstandigheden van invloed zijn op de koralen moet je eerst weten hoe een koraal een kolonie bouwt en hoe de kolonie samen werkt. Wanneer een planula-larve van een steenkoraal zich op een plaats op het rif vestigt begint deze eigenlijk meteen een skelet van calciumcarbonaat rond zichzelf te vormen. In dit bekertje dat daarbij ontstaat kan de poliep zich meestal volledig in terug trekken. Na een tijdje zal de poliep zich gaan delen wat naar gelang de soort op verschillende manieren kan gebeuren. Sommige soorten delen zich letterlijk door midden  terwijl anderen een nieuwe poliep uit hun lichaamzuil laten groeien. Ook deze nieuwe poliep vormt weer een skelet om zich heen en deelt zichzelf. Bij deze kolonie vormende soorten  blijven de gedeelde poliepen wel onderling met elkaar verbonden doormiddel van weefsel, coenenchym genaamd. Via dit weefsel zijn de meeste soorten dan ook in staat om voedingstoffen en andere substanties met elkaar uit te wisselen. Omdat de poliepen zich steeds blijven delen groeit het skelet steeds groter en neemt zijn uiteindelijke vorm aan. Hoe de vorm van het skelet zal groeien hangt voor een groot gedeelte van de soort af, maar ook de plaatselijke omstandigheden hebben hun invloed. Zo zijn op het dak van het rif (bovenzijde rif) waar het water meestal vrij rustig is en het zonlicht nog onverminderd de koralen kan bereiken veelal fragiele vertakte koralen te vinden. Anders wordt het aan de rand van het rifdak dat door het ruwe water van de branding wordt geteisterd, compacte en robuuste koraalvormen die dit geweld doorstaan zijn in deze zone te vinden. In iets dieper rustiger water zijn de vormen meestal minder  robuust maar wel groter. Ga je dieper dan zal het koraal veelal in een tafel blad of korstvorm veranderen om zo een zo groot mogelijk oppervlak te kunnen beslaan, dit om zo veel mogelijk zonlicht dat op grote diepte minder intens is op te kunnen vangen. Dit zonlicht is voor veel koraalsoorten van groot levensbelang omdat het een grote rol speelt bij een groot deel van hun voedselvoorziening. Niet dat koralen zelf zonlicht omzetten tot energie, maar de eencellige algen die symbiotisch in het lichaam van de poliepen leven zijn hiertoe wel in staat. Net als alle planten die aan fotosynthese doen  

Hier wordt nog gewerkt

 

 

 

Hoe is je kennis van het onderwaterleven?

 

       

Ga naar Swordfish-Diving